Rekenhulp: Wajong 2010

Met deze rekenhulp berekent u uw bruto-uitkering en totale bruto-inkomsten als u niet werkt, als u (meer) gaat werken of als u een opleiding volgt naast uw Wajong 2010-uitkering (Wajong aangevraagd tussen 2010 en 2015).

Let op: het bedrag dat deze rekenhulp berekent is een schatting van uw totale bruto-inkomsten. De rekenhulp berekent niet het precieze bedrag. Toeslagen waar u misschien recht op heeft, zoals toeslagen van UWV of de Belastingdienst, worden niet meegenomen in de berekening.

Let op: wilt u weten hoe hoog uw inkomsten zijn vanaf 2018? Dan gebruikt de rekenhulp bij de berekening het minimum(jeugd)loon dat geldt vanaf 1 januari 2018.
Bent u jonger dan 23 jaar? Dan heeft u ook recht op een tegemoetkoming zorgtoeslag. Deze toeslag is al bij uw Wajong-uitkering opgeteld. Omdat de hoogte van de tegemoetkoming zorgtoeslag voor 2018 nog niet bekend is, gaat deze rekenhulp nog uit van het bedrag in 2017.

Houd bij de hand:
– de brief met de beslissing over uw Wajong-uitkering;
– de brief met de definitieve beslissing over uw arbeidsvermogen;
– uw loonstrook (als u die nog niet heeft, dan een schatting van uw brutoloon).

    Uw gegevens

     

    Uw inkomsten

     

    Disclaimer