Rekenhulp: Oude Wajong

Met deze rekenhulp berekent u uw bruto-uitkering en uw totale bruto-inkomsten als u niet werkt of als u (meer) gaat werken naast uw oude Wajong-uitkering (Wajong aangevraagd vóór 2010). De rekenhulp gaat uit van het minimum(jeugd)loon. Dus als u meer dan het minimum(jeugd)loon verdiende voordat u uw Wajong-uitkering kreeg, of als u studeerde, dan kan uw uitkering hoger zijn dan de rekenhulp aangeeft.

Let op: het bedrag dat deze rekenhulp berekent is een schatting van uw totale bruto-inkomsten. De rekenhulp berekent niet het precieze bedrag. Toeslagen waar u misschien recht op heeft, zoals toeslagen van UWV of de Belastingdienst, worden niet meegenomen in de berekening.
Let op: wilt u weten hoe hoog uw inkomsten zijn vanaf 2018? Dan gebruikt de rekenhulp bij de berekening het minimum(jeugd)loon dat geldt vanaf 1 januari 2018.

Houd bij de hand:
- de brief met de beslissing over uw Wajong-uitkering of het rapport van de arbeidsdeskundige;
- de brief met de definitieve beslissing over uw arbeidsvermogen;
- uw loonstrook (als u die nog niet heeft, dan een schatting van uw brutoloon).

  Uw gegevens

   

  Uw situatie

   

  Uw inkomsten

   

  Disclaimer